Oljesläp i sjönöd i Karlshamn

Ett släp med 32 000 liter dieselolja har rullat ner och vält i vattnet i Oljehamnen i Karlshamn.

Enligt räddningschef Mats Berglund har en mindre mängd olja läckt ut men han uppger att det mesta av oljan finns kvar i släpet.

Innan räddningstjänsten kan bärga släpet, som troligtvis fått fel på bromsarna, måste oljan tömmas, ett arbete som Mats Berglund tror kan ta flera timmar.