Resistent bakterie kan ha dödat spädbarn

Två nyfödda barn har dött på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, sannolikt smittade av den resistenta bakterien ESBL. Samtidigt smittades flera andra nyfödda barn av bakterien, dock utan att bli sjuka.

De döda barnen var för tidigt födda. Spädbarnen dog i juni, men det hela har inte blivit känt förrän nu. Och inga nya fall ska ha upptäckts. Karolinska har nu lämnat in en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen och analyserar det inträffade.