Halmstad

Klartecken för Söderkaj

Regeringen har inga invändningar mot det stora bostadsprojektet Söderkaj på söder i Halmstad som omfattar 300 bostäder.

Detaljplanen överklagades av några grannar som anser att bostäderna kommer att ligga alldeles för nära Nissan med risk för översvämningar.

Länsstyrelsen har tidigare gjort bedömningen att det har tagits tillräcklig hänsyn till risken för översvämningar och regeringen går på samma linje, berättar Hallandsposten.