Bromölla/Helsingborg

Rasolycka på arbetsplats anmäld

Arbetsmiljöverket anmäler nu LB-hus i Bromölla till åklagare för en arbetsplatsolycka på ett bygge i Helsingborg.Verket vill att åklagaren utreder om företaget har brutit mot arbetsmiljölagen. Vid olyckan fastnade en rörläggare i en grävd grop.

Olyckan inträffade den 9 juni i år men Arbetsmiljöverket fick inget veta förrän i november. 

En enskild firma som LB-hus anlitat grävde gropen där rörläggaren skulle lägga ner rör på drygt en och en halv meters djup. 

När han står nere i gropen ser han hur jordmassorna börjar röra på sig. Det var trångt på platsen och jorden hade lagts upp nära gropen.

Rörläggaren försöker ta sig därifrån men hinner inte utan begravs upp till höfterna i jordmassorna. 

Grävmaskinisten lyckas få upp honom genom att skyffla bort jorden och sedan lyfta upp rörläggaren med skopan. Mannen hade då fått krosskador. 

I sin utredning konstaterar Arbetsmiljöverket en rad brister i LB-hus arbetsmiljöarbete. 

Företaget saknar rutiner för att fortlöpande undersöka och bedöma risker i arbetet och hade inte heller gjort någon riskbedömning av rörläggnings- och grävningsarbetet i Helsingborg. 

Enligt verket var olyckan av den arten att den skulle ha anmälts omedelbart men först efter fem månader kom den till Arbetsmiljöverkets kännedom. 

Och allt detta gör att Arbetsmiljöverket vill att åklagare utreder olyckan ytterligare för ett eventuellt åtal.