Åtgärder mot stress krävs på Attendo Care

Nu ställer Arbetsmiljöinspektionen krav på vårdföretaget Attendo Care. Efter en inspektion på ett av Attendo Cares äldreboenden i Svenljunga, bedömer Arbetsmiljöinspektionen att de förändringar som har gjorts i verksamheten innebär en påfrestning för personalen, och detta kan leda till ohälsa.
Men inspektionen medför inga omedelbara åtgärder som förbud eller vitesförelägganden. Däremot måste Attendo Care göra upp en åtgärdsplan för att de anställda inte ska behöva utsättas för stress. Bl a ska det klargöras för personalen hur man ska prioritera sina arbetsuppgifter när tiden inte räcker till.