Fler unga förtidspensioneras

I Jönköpings län har antalet unga personer som har så kallad aktivitetsersättning från Försäkringkassan ökat med 23 procent de senaste tre åren.

Aktivitetsersättning är ett stöd till unga personer som är handikappade eller psykiskt sjuka och som därför har svårt att kunna jobba.

- Det har varit tunga år och jobbiga, man har velat göra någonting men inte orkat, säger Morgan Wahlgren 28 år som har aktivitetsstöd.

I hela Sverige får nästan 28 000 unga i åldern 16 till 29 år aktivitetsersättning. Det är fler än 4 300 än för tre år sedan.

Eva Alner Liljedahl, chef vid Försäkringskassan är bekymrad över utvecklingen.

- Vi behöver göra något för att de här ungdomarna inte ska hamna i ett livslångt utanförskap, säger hon.

Socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson, (m) är också oroad över utvecklingen.

- Många har fått aktivitetsersättning och sedan många gånger förblivit i något form av förtidspension så jag är lika upprörd som alla andra, säger hon.

Reporter Christine Odén
 christine.oden@sr.se