Trosa kommun vinner tvisten om Vagnhäradsraset

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa förlorade i slutändan tvisten med Trosa kommun om raset i Vagnhärad 1997.
Det betyder att Trosa kommun inte beöver betala skadestånd till fastighetsägarna som drabbades vid jordskredet. Högsta domstolen meddelade i dag att man inte kommer att ta upp överklagandet från försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Trygg-Hansa menade att kommunen borde stå för försäkringskostnaderna på cirka 10 miljoner kronor eftersom de kände till rasrisken i området. Men eftersom HD inte prövar domen, står Hovrättens tidigare dom fast.