Minnesbok dokumenterar F10

Nu är ännu ett kapitel i arbetet med att dokumentera flygflottiljen F10 i Ängelholm klart. Det är en minnesbok, som i helgen började delas ut som avskedsgåva till de omkring 700 personer som arbetade på flottiljen den 1 januari 2001.
Den före detta flottiljchefen Tomas Fjellner åtog sig att hjälpa till att sammanställa minnesboken. Dessutom var det tänkt att de anställda skulle bidra med texter för att ge boken en personlig prägel. Men antalet inskickade texter blev inte så stort och den förre informationschefen Ulf Ohlsson konstaterar att boken därför mer fått karaktären av ett historiskt dokument.