Borås

Västtrafik förlänger ungdomstaxa

Efter nyår är man ungdom längre i Borås.
Från den fjärde januari inför Västtrafik ungdomstaxa fram till man fyller 26 år i Borås, något som man i regel redan infört i andra kommuner där Västtrafik kör.
Västtrafik höjer också sina priser med cirka fyra procent efter nyår.