Arbetsgivares kontroll av nätsurfande kartlagt

Landstinget i Halland kontrollerar sina anställdas internetsurfande. Det visar en granskning som Datainspektionen har genomfört.
Landstinget uppger att de anställda har lämnat sitt samtycke till kontrollerna i samband med anställningen. Men det räcker inte, Datainspektionen vill att arbetsgivaren ska överväga om samtycket verkligen är frivilligt och om de anställda har fått tillräcklig information om kontrollerna. Sammanlagt har 57 företag och myndigheter granskats genom tillsyn och enkäter. Hälften kontrollerar sina anställdas surfande eller e-postanvändande.