Blågröna alger i Finjasjön

FINJA. Efter flera år av förbättrad vattenkvalitet är Finjasjön åter drabbad av blågröna alger. Och i Ringsjön har algblomningen inte varit så omfattande sedan mitten av 80-talet.
Algerna kan vara giftiga och biologen Richard Aagren, som arbetar med provtagningar av de oönskade algerna vid Finjasjön rekommenderar att små barn och hundar inte badar i sjön. Tillståndet i Finjasjön och Ringsjön kan ändras från dag till dag under sommaren, bland annat beroende på hur vindarna blåser. Aagren konstaterar att algblomningen förmodligen beror på att de fisksorter - främst mört och brax - som äter djurplankton ökat i antal. Djurplankton äter normalt upp växtplankton, däribland blågröna alger och förhindrar på så sätt algblomning. Färre djurplankton ger alltså fler växtplankton och därmed algblomning. För att undvika nya problem med blågröna alger kommer Hässleholms kommun i höst därför att på nytt fiska ut de fisksorter som äter djurlplankton.