Familj klagar på dyr räkning

En familj i Sydsverige överklagar den faktura Gotlands kommun skickat för vatten och avlopp.

Det handlar om en obebyggd tomt i Östergarn som familjen inte har några planer på att bygga på de närmaste åren, enligt brevet till tekniska förvaltningen.

Den dagen då de börjar bygga där ska de förstås däremot betala både anläggningsavgift och brukningsavgift, skriver familjen vidare.

Om kommunen inte går med på deras önskemål vill de att anläggningsavgiften fördelas på tio år, eftersom de anser att den är betungande.

Från och med årsskiftet är anläggningsavgiften 125 000 för ett vanligt småhus.