Runsten funnen i kyrka

En runsten från senare delen av 1000-talet har återfunnits i Ryssby kyrka i Rockneby utanför Kalmar. Runstenen har kommit fram i samband med utgrävningarna och reparationerna efter branden som totalförstörde kyrkan i april 2001.
Stenen har varit känd sedan tidigare, men har inte synts till sedan den nerbrunna kyrkan byggdes 1750 och stenen byggdes in i väggen i koret. Runstenar är vanliga i t.ex Upppland, men i Kalmartrakten är det här ett mycket ovanligt fynd.