Faluföretagare åtalad för skattebrott

En företagare från Falun har åtalats misstänkt för grova skattebrott. Det rör sig om nära två miljoner kr som företagaren undanhållit från beskattning. Brotten ska ha skett i samband med två skattedeklarationer under år 2 000 där företagaren enligt åklagaren lämnat felaktiga uppgifter till skattemyndigheterna och därmed betalat för lite skatt.