Faluläkare kritiserad av Ansvarsnämnd

En läkare från Falun har fått en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Han var ansvarig för att återbesöket för en bröstcancer-opererad kvinna fördröjdes med 1,5 år. När kvinnan så småningom fick tid hos läkare visade det sig att cancern spridit sig. Läkaren har förklarat förseningen med att det rått brist på bröstcancerspecialister vid lasarettet. Ansvarsnämnden anser att det saknar betydelse. Kvinnan borde ha fått träffa en annan läkare för uppföljningsbesök, skriver nämnden i sitt beslut..