Älska mig och skriv

30/4-4/6 2002
Radioföljetongen återger brevväxlingen mellan paret Olga Knipper och Anton Tjechov. De fick fyra år tillsammans innan Tjechov avled 1904, 44 år gammal, i den lungtuberkulos vars första symtom han upptäckt redan som 24-åring. Brevväxlingen, nyöversatt av Ulla Roseen och tidigare inte publicerad i sin helhet, hör till de stora i världslitteraturen. Det är en kärleksroman, stark och gripande, med intressanta glimtar från arbetet med Tjechovs dramatik. Båda brevskrivarna håller hög litterär klass och tonen är på en gång lekfull och djupt allvarlig. Som Tjechov hör vi Philip Zandén och skådespelerskan Olga Knipper gestaltas av Gunilla Röör. Producent är Ulla Strängberg.