Överfulla häkten problem för kriminalvården

Häktet i Uppsala är överfullt. Det har resulterat i att de häktade nu placeras på ställen som inte alls är gjorda för det.
Sedan i förra veckan har det varit fullbelagt i häktet i Uppsala. Eva Maltinger som är kriminalvårdschef i Uppsala är bekymrad, - Det betyder att vi måste ha intagna i polisens arrester, det är inte bra. Sedan måste vi belägga motionsrum och tv-rum med intagna det är inte heller bra, men vi måste ju ta hand om dom. Att häktet är överfullt beror egentligen inte på att det finns för få häktesplatser, utan att det finns för få platser på landets fängelser. Många häktade som ska ut till fängelserna får ingen plats utan dom blir kvar i häktet och då finns det inte plats för de nyhäktade. Och det kommer att bli ännu färre häktesplatser. Idag finns det 38 platser i polishuset och 14 som ligger på Ulleråkerssjukhuset, alltså totalt 52 platser. Häkten som nu är tänkta att läggas ner när häktet i det nya polishuset blir klart. Där kommer det sen att finnas 50 platser. Eva Maltinger säger att de hade velat haft fler platser, men att kriminalvårdsstyrelsen och regeringen bestämde att det ska vara 50 platser. Uppsala är inte ensamma om att ha det här problemet utan på många häkten är det ännu värre. Uppsala hitills varit ganska förskonat från överbeläggning och har vid flera tillfällen tagit emot personer från andra häkten. Någon snar ljusning syns inte heller. Enligt Kriminalvårdstyrelsens egen prognos kommer det vara brist på häktesplatser i landet fram till 2006 då det har byggts tillräckligt många nya fängelseplatser. Blir det ännu fler häktade måste det ordnas på nåt sätt säger Eva Maltinger, - Vi måste lösa det, skicka de till andra häkten, dubbelbelägga och utnyttja de utrymmen vi har - Hur upplever du dagens situation? - Det är klart att det är påfrestande - särskilt nu i semestertider.