Tungmetaller funna nära Halmstads vattentäkt

Det finns förhöjda halter av tungmetaller, bland annat bly, i en tom industrilokal intill Sennans kvarn. Industrilokalen ligger mitt i det område där stora delar av Halmstad kommuns befolkning får sitt vatten ifrån.
Det var vid en inventering och snabb provtagning nyligen som länsstyrelsen upptäckte spår av både tungmetaller och kemikalierester. Fastigheten användes fram till 1976 för ytbehandling av metall. Malin Sundler, som är inventerare på Länsstyrelsen, säger till P4 radio Halland att de åtta prover man tagit för metallanalys visar på förhöjda halter av bly, zink, krom och kobolt. I vissa fall är det mycket förhöjda halter, men det här är bara en snabbanalys som inte ger exakta värden. - Man blir alltid mer orolig när man hittar den här typen av fynd i ett vattentäktsområde, men att det skulle innebära någon större risk idag det tror vi inte, säger Malin Sundler. Det vi har konstaterat är tungmetaller i byggnaden och så länge man inte vet om det finns i marken runt omkring vågar vi inte säga något om riskerna, säger Malin Sundler. Nu är det kommunen, som tillsynsmyndighet som får bestämma hur man ska gå vidare.