Privatisering av äldres restauranger

Restaurangerna vid äldreboendena Trappen och och Duvan i Borås bör privatiseras. Det vill Kommundelsnämnden Centrum, som på så sätt hoppas bli av med det underskott på två och en halv miljon kronor som restaurangerna har idag.
- Vi måste se pengarna i sin helhet och var dom gör bäst nytta, säger Sven-Åke Johansson, chef för kommundelsnämnd Centrum i Borås. Innan en privatisering blir av måste dock kommunfullmäktige godkänna planerna. I praktiken skulle en privatisering innebära att restaurangerna drivs av ett privat företag som avtalar med kommunen om att servera mat till de äldre. Anledningen till att driften då skulle bli billigare är enligt kommundelschefen att ett privat företag skulle kunna hålla öppet oftare, och konkurrera på ett annat sätt än ett kommunalt.