Mera besparingar i Södra innerstaden

För en månad sedan ville politikerna i Södra innerstaden i Malmö lägga ner den öppna förskolan och en av fritidsgårdarna. Efter protester backade man i sista stund från de sparförslagen och bestämde sig för att ta fram nya. De nya sparåtgärderna på nästan 1,3 miljoner kronor klubbades idag.
Södra innerstaden i Malmö har haft väldiga oförutsedda utgifter för tillfälliga boenden för stadsdelens 800 bostadslösa. Det är huvudorsaken till att man i våras beräknade att man skulle få ett underskott på åtta miljoner kronor i budgeten om inget gjordes. I början av juni beslutades om en del besparingar, men politikerna fick backa när det gällde förslaget att lägga ner den öppna förskolan och en av fritidsgårdarna. Byta lärare Det är två nya besparingar som nu istället genomförs. Den ena handlar om att slå ihop verksamheten för allmän förskola - en tretimmarsverksamhet för fyra- och femåringar - och den öppna förskolan. - För den öppna förskolan innebär det en del förändringar, framförallt genom att öppettiderna förändras. Vi ska dock försöka samordna de olika förskolornas öppettider så mycket som möjligt. I den allmänna förskolan blir det nog inga andra förändringar än att en del barn får byta lärare, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Södra innerstaden. LSS-pengar täcker underskott Genom förändringar i förskolan sparar man drygt 700 000 kronor. Den andra sparåtgärden innebär att man tar pengar som skulle gått till handikappboenden, till att täcka 500 000 av underskottet. Södra innerstaden får under andra halvåret i år en miljon kronor från Malmö stad som är öronmärkta till en utökning av verksamheten för boenden enligt Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade - LSS. Den andra sparåtgärden som beslutades idag var att stadsdelen tar hälften av de pengarna för att täcka underskottet i budgeten. - Ja det kan ju tyckas lite tveksamt, men så skulle det förmodligen ha blivit i alla fall. Vi har ännu inte planerat för hur de pengarna skulle användas och huvudsaken är att vi klarar vårt uppdrag när det gäller LSS, och det gör vi, säger Eva Ahlgren.