Kris för fisket i Vättern

Nu bildar Fiskeriverket i Göteborg en krisgrupp för att komma till rätta med de minskande fiskbeståndet i Vättern. Framförallt har rödingbeståndet i Vättern sjunkit oroande mycket. Det konstaterar länsfiskekonsulent Anton Halldén i Jönköping: