10 för de stora - 5 för de små...

KÅSEBERGA. Från den 1 juli fram till den sista augusti kommer det att kosta inträde att titta på Ale stenar. Vuxna får betala tio kronor och barn fem kronor för att besöka fornlämningen.
- Avgiften är till för att skydda området vid Ales stenar, säger Robert Danielsson, fornminnesvårdare och fastighetsförvaltare på Riksantikvarieämbetet.