Knivsta fortfarande beroende av Uppsala

Trots att Knivsta varit en egen kommun i ett halvår köper man fortfarande in en hel del tjänster från Uppsala kommun.
- Det kan röra sig om skolpsykologer eller skuldsanering eller andra tjänster som bara ett fåtal kommer att behöva, säger Terry Karlbom som är folkpartist och fullmäktigeordförande i den unga kommunen. Knivsta är en liten kommun, där bor inte mer än 12 000 människor, och en del av de tjänster som kommunen ska stå för blir dyra eftersom man förlorar rationaliseringsfördelar, och en hel del köps alltså fortfarande in från Uppsala. Räddningstjänsten är ett område som har prioriterats och Knivsta har till exempel en egen brandstation, något som blev ungefär 40 procent dyrare än om tjänsten köpts från Uppsala. En trygghet, säger Terry Karlbom, men han är tror inte att Knivsta kommer att bli oberoende inom alla områden i framtiden. Ett starkt argument när Knivsta skulle bli egen kommun var att det på en liten ort skulle vara lättare att öka engagemanget för demokratiska beslut. Hans Berglund, socialdemokrat med många års erfarenhet av kommunal politik, är kritisk till det fortsatta beroendet av Uppsala. - Så fort man köper gör man ju ett avtal och då skär man ju lite i lokaldemokratin, säger han.