Adelns privilegier och andra nya lagar

Vid halvårsskiftet börjar en mängd nya lagar att gälla. Det handlar om allt från att adelns privilegier till slut försvinner till att myndighetena nu är skyldiga att se till att kunna kommunicera med e-post. Upplandsnytt listar några exempel.
För många kommer de nya lagarna direkt att märkas i plånboken. Ersättningen för sjukförsäkringen kommer att minska och sjukersättningen för arbetslösa begränsas. Dessutom slopas ersättningen för kontaktdagar till föräldrar som besöker sitt barns skola eller fritidshem. Andra nyheter som inträffar vid halvårsskiftet imorgon är till exempel att det blir obligatoriskt att lämna skriftligt omdöme om de grundskoleelever som inte uppnår kursplanens mål. Efter många års debatt ändras också reglerna för köp i god tro. Den som blivit bestulen ska nu kunna få tillbaka sina saker utan att betala den som påstår sig köpt stöldgodset i god tro. En annan nyhet är att reglerna om skattetillägg mjukas upp. Den som slarvar med sin deklaration och lämnar felaktiga uppgifter ska slippa skattetillägg om felet är ursäktligt. Från och med i morgon måste också myndigheterna se till att medborgarna kan kommunicera med dem via e-post och fax. Sist men inte minst så blir den svenska adeln till slut av med sina priviliegier från 1723 och 1866. Adeln kommer hädanefter att betraktas som vilken ideell förening som helst.