”Naturvårdsverket sköter inte reservat”

I år satsar Naturvårdsverket 500 miljoner på inköp av mark till nya naturreservat. Samtidigt får verket kritik för att inte sköta de befintliga naturreservaten på ett bra sätt.
– Budgeten för skötsel är totalt sett alldeles för låg. Man köper in mer och mer mark men skötselpengarna räcker inte, säger Anders Ekstrand, Jägmästare och naturvårdsexpert som arbetar med naturvårdsfrågor i region Skåne. Det låter ju absurt att naturreservaten förstörs för att de inte sköts på rätt sätt? – Det är absurt därför att man förlorar arter på det och det måste till mycket bättre skötselplaner, mycket bättre kunskaper om de enskilda arternas skötselbehov för att man verkligen ska kunna skydda de arter man vill skydda i reservaten, säger Anders Ekstrand. Växer igen Enligt Anders Ekstrand hotas bland annat sällsynta arter på Hallands Väderö på grund av bristande skötsel. Naturreservat där olika arter är beroende av öppna landskap tillåts växa igen. I år satsar Naturvårsverket 130 miljoner på skötsel av naturreservat samtidigt som man köper in reservat för 500 miljoner. Köper in för 900 miljoner Inför nästa år har man aviserat att ytterligare 400 miljoner ska gå till inköp av reservat det vill säga sammanlagt 900 miljoner. Hur mycket pengar som kommer att gå till att sköta reservaten är ännu inte klart. Den frågan diskuteras nu, enligt Per Magnus Orén ansvarig för skötseln av landets naturreservat på Naturvårdsverket. – Eftersom vi är väl medvetna om det här med bristen på pengar till skötsel så bereder vi just den frågan för tillfället inne på Naturvårdsverket, säger han. Det är lite märkligt att man köper på sig nya reservat när man inte ens kan sköta de gamla? – Det finns ett beting att vi ska skydda rätt mycket mer mark så att det ligger fast för ganska många år framåt, säger Per Magnus Orén. Det är väl ingen idé att bilda naturreservat om man inte kan sköta dem? – Ja, det är ...det är...så kan det ju låta men det trots allt pengar till skötseln och det gäller bara att försöka få den andelen att bli större. Det känns ju oerhört väsentligt, säger Per Magnus Orén på Naturvårdsverket.
Charlotte Fagerlund, Ekot och Tomas Lindberg, P1 Naturbruk