Ytterligare besparingar inom psykvården i länet

Psykvården i Västmanland går mot ett underskott på mellan 10 och 15 miljoner kronor i år.
Underskottet beror framför allt på oväntat höga kostnader för vård på behandlingshem och för vård i andra landsting. Men underskottet beror även på att psykiatrin inte har klarat det sparkrav på 11 miljoner som man har haft hängande över sig i år. Nu väntar nya besparingar som träder i kraft redan vid årsskiftet. Enligt Christina Jogér, sjukvårdschef för psykiatriförvaltningen, kan det bli aktuellt med uppsägningar, framför allt inom slutenvården i Västerås. Eftersom det är brist på sjuksköterskor inom psykiatrin är det förmodlingen skötare och undersköterskor som får gå, något som får kommunals huvudskyddsombud, Kenneth Sandell, att gå i taket. Enligt honom är situationen inom slutenvården hårt pressad redan idag.