Skogsägarna spanar efter svamp

Många skogsägare går i dagarna i skogen och tittar högt. Frågan är om svampsjukdomen greminiella har slagit till i år också.
På Skogsvårdsstyrelsen har man ännu inte sett några nya angrepp men det är lite för tidigt att ropa faran över, men man har anledning att anta att tallen klarat sig bättre efter den här vintern. Förra sommaren var varm och torr, då kan svampsporerna inte utvecklas. Vintern var kall och även det minskar greminiellans livskraft. Om två veckor får vi definitivt svar då Skogsvårdsstyrelsen skall inventera länets skogar.