Allt mer fusk med EU-bidrag anmäls

Antalet anmälda fall av misstänkta bedrägerier med EU-bidrag har ökat kraftigt den senaste tiden. Hittills i år är antalet anmälda fall mer dubbelt så många som under hela förra året.
– Jag tror att det beror på att vi från Ekobrottsmyndighetens sida har en utbildningsverksamhet för de myndigheter som beviljar EU-bidrag. Vi har föreläsningar och vi har mer kontakt än tidigare- man ringer och frågar oss om företeelser som man har iakttagit och då kan vi ge rådgivning. Det har resulterat i att det är fler anmälningar, säger Barbro Wahlquist, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten som handlägger EU-bedrägerier i Sverige. Vad tycker du om att det blivit fler anmälningar? – Jag tycker att det är bra. Det betalas ut stora bidrag och jag tror att det måste finnas ännu fler fall att anmäla faktiskt, säger Barbro Wahlquist. Trots att antalet anmälda fall om fusk med EU-bidrag har ökat så är det väldigt få som anmäls till Ekobrottsmyndigheten. 2001 och 2002 var det knappt tio misstänkta fall av fusk med EU-pengar, hittills i år har Ekobrottsmyndigheten fått in 19 misstänkta fall om bedrägerier. På Jordbruksverket i Jönköping betalar man årligen ut 450 000 bidrag, framförallt till lantbrukare. Sedan Sverige gick med i EU 1995 så har endast ett 100-tal anmälts som misstänkta bedrägerier. – Det förekommer fusk och fusk som vi inte upptäcker. Men det är inte ett utbrett fusk på något sätt. Att det finns enstaka personer som fuskar inom det här området precis som inom alla andra samhällssektorer är självklart, säger Anders Svanberg arbetar som jurist på Jordbruksverket. Många av de fallen som har kommit i år kommer just från Jordbruksverket, där man fått utbildning av Ekobrottsmyndigheten. Barbro Wahlquist välkomnar ökningen och hon tror att det anmäldes för lite fall tidigare. – Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är på rätt väg nu. Kommissionen i Bryssel till exempel är ju noga med att staterna ska sköta det här för det kan bli skadeståndsansvar för Sverige om inte det här sköts. Och man kan stoppa från vidare bidrag i somliga fall så det här måste vi följa noga, säger Barbro Wahlquist på Ekobrottsmyndigheten.
David Svanberg, Ekot i Jönköping