Asylbesked drar ut på tiden

Väntetiden för utländska medborgare som söker asyl i Malmö blir längre eftersom Migrationsverket ska spara pengar. Budgeten som är avsedd till all service kring de asylsökande ska minskas med 3,5 miljoner kronor.
- Ur den sökandes perspektiv är besparingarna inte bra eftersom det leder till längre väntetider. De sökande kommer då få leva längre tid i ovisshet och den psykiska belastningen blir större, säger Hans Emanuelsson, regiondirektör på Migrationsverket. Färre personer kommer nu att arbeta med asylansökningar i Malmö. Det handlar om nyanställda personer som jurister, socionomer och imer-studenter, som utbildats att handlägga asylsökandes fall. - Målet är att ingen ska sägas upp utan att personalen får möjlighet att jobba på andra avdelningar inom myndigheten, säger Hans Emanuelsson. Migrationsverkets mål är att handläggningen av asylansökningar i Malmö ska ta max nio månader. I dag får de asylsökande vänta i snitt fyra till fem månader på besked om de får stanna eller inte. Nu när färre ska arbeta med ansökningarna kommer det ta upp till tre månader längre tid. Men trots den nya ordningen för att klara av besparingarna menar Hans Emmanuelsson att Migrationsverket inte kommer spara några pengar. - Då bor ju de asylsökande längre på våra anläggningarna och kostnaderna för hyra och mat ökar. Jag tror att den kostnaden väger upp besparingen som man gör på löner, säger Hans Emmanuelsson.