Bristfällig upphandling måste göras om

Ronneby kommun bröt mot lagen när stor asfaltsorder avgjordes, nu måste upphandlingen göras om. Det slår Länsrätten fast i en dom.
I våras gav kommunen NCC uppdraget att asfaltera gator och vägar i kommunen. Ordern är värd 1,5 miljoner kronor. En annan anbudsgivare lät då jurister granska upphandlingen och ärendet gick vidare till Länsrätten. Länsrätten slår fast att kommunen har brutit mot lagen om offentlig upphandling på flera punkter, bland annat har kommunen inte varit konkurrensneutral och brutit mot kravet om likabehandling av anbudsgivare. Upphandlingen måste därför göras om.