Smör och mjölk kan undvika astma

Risken för att småbarn ska få astma minskar om de äter vanligt smör och dricker vanlig mjölk. Det visar en nederländsk rapport som publicerades i tidskriften Thorax.
De nederländska forskarna har undersökt nästan 3000 barn mellan två och tre år. Och forskarna har tydligt sett att förekomsten av astma har halverats bland barn som äter vanligt smör på smörgåsen, och dricker vanlig mjölk - så kallad helmjölk. Tidigare undersökningar kring ämnet har visat att barn som är uppväxta i lantbruksmiljöer har mindre astma och allergier än andra barn. Den nederländska studien har gjort ett tvärsnitt av hela befolkningen i Nederländerna, och undersökt barn från alla slags miljöer, och visar att vanligt smör och mjölk minskar risken för småbarns-astma.