Risk för oljeförorening i Visby

Det har funnits en anläggning för mottagande av olja framför Visby gamla fängelse. Därför finns det risk för att marken är förorenad, befarar länsstyrelsen på Gotland.
Från 1925 och 40 år framåt har det funnits en pump med cisterner och rör nedgrävda i marken. Fram till 1965 beräknas 400 000 ton olja ha pumpats från hamnen till anläggningen. Länsstyrelsen vill att att området undersöks närmare för att få red apå hur mycket olja som läckt ut och som finns kvar i marken.