Förhöjda cesium-halter i markerna runt Heby

Det finns fortfarande finns förhöjda halter av det radioaktiva ämnet Cesium 137 i djur och växter i den norra delen av Heby kommun.
Harbo, Tärnsjö och Östervåla drabbades hårt av nedfallet efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 17 år sedan - och fortfarande finns alltså förhöjda halter av cesium i markerna. Det visar analyser som gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet, skriver Uppsala Nya Tidning.