Allt fler högutbildade

Kungsbackaborna är Hallands bäst utbildade. Det visar nya siffror från Statistika Centralbyrån, SCB. Hylte är däremot en av de kommuner i landet med störst andel lågutbildade.
Utbildningsnivån stiger generellt i Sverige. Enligt SCB har 32 procent av befolkningen högskole- eller annan eftergymnasial utbildning. I Halland är Kungsbacka i topp med 35 procent, följt av Halmstad 32 procent, Varberg 27, Falkenberg 22, Laholm 21 och Hylte 17 procent. Hylte kommun är en av de kommuner i Sverige med flest invånare med enbart folkskoleutbildning.