Kritik mot bussneddragningar i Katrinehlom

Gymnasieelever kommer att drabbas av att länstrafiken drar ned på bussturerna i höst. Det menar ungdomsfullmäktige i Katrineholm.
Främst är de kritiska till att linje 182 bara kommer att gå en gång i timmen - därmed blir det svårare för elever på Duveholmsskolan och Ellwynska att ta sig till skolan. Ungdomsfullmäktige uppmanar nu kommunen att se över bussituationen.