Enklare kontakta myndighet

Det måste bli enklare för gemene man att kontakta myndigheterna, och myndigheterna måste vara tillgängliga dygnet runt. Nu startar ett nytt projekt inom Kommunförbundet Fyrbodal.
Det ska bli lättare att ta kontakt med en myndighet. Det är tanken bakom projektet "24-timmarsmyndigheten" inom Kommunförbundet Fyrbodal, som beviljats 265 000 kronor i statsbidrag för att utreda hur myndigheterna ska bli bättre på service till allmänheten. Tanken är också att det ska räcka med att kontakta EN myndighet, även om ärendet berör flera myndigheter. -Som det nu är kan den enskilde uppleva det som om man fastnat i en svåröverskådlig byråkrati, säger Kommunförbundet Fyrbodals ordförande Rune Forsdahl till Radio Väst.