Framtiden för dagis fortfarande oklar

Idag tar Uppsala kommun över förskolorna Ettifem. Men hur verksamheten ser ut till hösten vet man inte, fast förskolorna stänger för sommaren nästa vecka.
Sista veckan innan förskolorna stänger för sommaren vet man alltså inte exakt hur hösten kommer se ut på alla avdelningar. Vad man vet är att Uppsala kommun idag tar över driften av förskolorna med ungefär 150 barn. De senaste månaderna har varit turbulenta, strax innan jul sa ledningen för Ettifem upp avtalet med kommunen. De hade krävt mer pengar för att kunna driva barnsomsorgen, men när man inte fick det sades avtalet upp istället för att göra försämringar i verksamheten. Sedan dess har förhandlingarna pågått. Det slutade med att kommunen tar över idag. - Kommunen har beslutat att driva Ettifem som ett projekt i tre år och under den tiden kommer inga förändringar att göras, säger Anna Bergström som arbetar på avdelningen Fyren. Att kommunen blir de nya ägarna har inte inneburit nån personalflykt eller att föräldrar och barn försvinner från förskolorna. Projektet ska i första hand drivas i tre år, bland annat ska man studera varför sjukskrivningarna är så låga på ettifemdagisen, och jämförelser ska göras med andra barnstugor i kommunal regi. De extrapengar som behövs ska sökas under projektets gång.