Dyrare att bli sjuk

SKÅNE. Från och med idag höjer Region Skåne patientavgiften för såväl läkarbesök i primärvården som besök på sjukhusens akutmottagningar och hos specialister.
Avgiften för läkarbesök i primärvården höjs från 100 till 150 kronor och besök på sjukhusens akutmottagningar och hos specialister stiger från 200 till 300 kronor. På vårdcentralen Östermalm i Kristianstad har man idag mest fått positivia reaktioner från patienterna på de höjda avgifterna. Höjningen av patientavgifterna är ett sätt för Region Skåne att dels förbättra sin ekonomi, dels få patienterna att gå till rätt vårdinstans.