K3 satsar på information om hårda utbildningen

Jägarregementet K3:s ledning i Karlsborg satsar på informationshelger innan inryckningen för att minska avhoppen av värnpliktiga från den hårda utbildningen. - De ska ju göra skarp tjänst i exempelvis Kongo. Då kan vi inte anpassa utbildningen efter dem som hoppar av, säger regementschef Bernt Grundevik på K3.
Den frivilliga informationshelgen äger rum några månader innan inryckningen. Då får de blivande värnpliktiga träffa befälen och andra värnpliktiga. - Genom att de får se ett logement första gången och lära sig rutinerna har de möjlighet att förbereda sig mentalt för vad som komma skall, säger Bernt Grundevik. Enligt honom måste utbildningen vara hård eftersom soldaterna senare skall skickas ut i internationella insatser. Informationshelgen skall bli permanent, och målet är att antalet avhopp skall kunna halveras från drygt 20 till 10 procent inom ett år.