Försäkringskassans väntetid återigen lång

Väntetiden för att få pengar från försäkringskassan i Östergötland är återigen åtta veckor lång. Framförallt gäller detta tillfällig sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.
Under hela året har försäkringskassan varit hårt belastad och i våras anställdes sju personer som extraresurs. Trots det har man inte hunnit ifatt på grund av nya problem av teknisk art. Men nu har kassan beslutat anställa ytterligare sju personer under juli och augusti och kundchef Gunilla Polla hoppas därmed att väntetiderna ska kunna kortas betydligt.