Kvinnor har bättre sjövett än män

Nu ska kvinnligt omdöme rädda liv. Det hoppas i alla fall Svenska livräddningssällskapet som tillsammans med några andra organisationer ska försöka få till ett ändrat beteende hos alla som ger sig ut på sjön.
Statistiken visar nämligen att det är just män över 50 år som är det vanligaste drunkningsoffret. Anledning till det är att män är mer risktagande än kvinnor, säger Gustav Norell vid Svenska livräddningssällskapet.