Rödingen nära att försvinna från Vättern

En krisgrupp har biladats för att komma till rätta med det minskade fiskebeståndet i Vättern. Det är Fiskeriverket i Göteborg som tagit intiativet.
Det är främst antalet Rödingar som har minskat i Vättern och oroar länsfiskekonsulent Anton Halldén. Han säger att man är påväg mot ett kristillstånd om fiskebiståndet fortsätter minska. Det är möjligt att slå ut Rödingen helt om det vill sig illa säger han. Det är fler arter än Röding som är i fara, även Sik är ett stort problem. För att det inte ska bli utfiskat gäller det att både yrkesfiskare och fritidsfiskare minskar sina fångster.