Ideella eldsjälar oftare sjukskrivna

Eldsjälar i idella organisationer och i religiösa samfund är mer sjuka än andra. Det visar en undersökning som Dagens Nyheter har gjort.
Kenneth Markström i Nyköping är engagerad i föreningen Kriminellas revansch i samhället, KRIS, vilket nästan är ett dygnetruntjobb. - Ja, hur orkar jag det? Det är ju intresset. Och viljan att hjälpa andra, säger Kenneth Markström. Det är inte ofta Kenneth Markström hinner vara inne på KRIS-kontoret i centrala Nyköping. Oftast är han ute och besöker fångar i fängelser eller hjälper missbrukare att få vård. Kenneth Markström - som för fyra år sedan lämnade kriminalitet och droger bakom sig och sen startade KRIS i Nyköping - är en typisk eldsjäl. Han satsar all sin tid på att hjälpa andra. Enligt en undersökning som Dagens Nyheter har gjort är det sådana som han som är mest långtidssjukskrivna. Ungefär 7 procent av alla som arbetar är långtidssjuka - men bland anställda i idella organisationer och i religiösa samfund - är andelen nästan dubbelt så hög - närmare 13 procent. Kenneth Markström har än så länge inte varit långtidssjuk men han är medveten om att han ligger i riskzonen för att bli det. Och just för att han är medveten om det tror han att han kommer att klara sig. - Jag försöker påminna mig själv varje dag att ta det lugnt. Att ta det som är viktigt först och främst, och låta det andra vila. Mer bråttom är det i regel inte, säger han.