Sunnansjö Spa ansöker om konkurs

Konferens- och spa-anläggningen Sunnansjö Spa, som bedriver verksamheten i före detta hälsohemmet Tallmogården, ansökte sent i eftermiddags om konkurs. Under hela dagen jagade Sunnansjö Spa nya fiansiärer. Det akuta pennningbehovet uppgick till en miljon kr. Skulderna består av skatte- och leverantörsskulder och obetalda löner. Sunnansjö Spa har 25-talet anställda.