Ansvarslösa skogsklipp ska stävjas

Nu ska dom så kallade skogsklipparna som köper upp skog och avverkar utan att återplantera klämmas åt, eftersom seriösa skogsägare kan ta efter metoden att tjäna snabba pengar. Det är skogsstyrelsen som föreslår flera åtgärder mot klipparna.
För att stoppa dom så kallade skogsklipparna så föreslår Skogsstyrelsen bland annat att bestämmelserna om återplanteringen ses över och att reglerna om skogsavdragen i skattelagsstiftningen ses över, eftersom snabba och och stora avverkningar gynnas med dagens lagstiftning. Skogsstyrelsen vill också att ett samarbete med skattemyndigheterna inleds snarast. Skogsinvesterare som köper upp ett skogsområde och avverkar är skyldiga att plantera nya träd. Detta har skett under frivillighet under ansvar, men den klausulen riskerar att försvinna när dom så kallade skogsklipparna smiter undan ansvaret.