Skolsköterskor ansvarar för sexåringar

Från och med tisdag har skolhälsovården hand även om 6-åringarna i alla skolor i landet. Tidigare var det landstinget som stod för deras vård. I Blekinge har kommunerna löst den ökande arbetsbelastningen för skolsköterskorna på olika sätt.
I början av varje hösttermin får alla förstaklassare genomgå en hälsoundersökning hos skolsköterskan. Men från ooch med tisdag gäller en lag som säger att också sexåringarna ska ingå i skolsköterskornas arbete. Kommunerna i Blekinge har löst det här på olika sätt. I Ronneby tillsatte man redan förra året en extra skolskötersketjänst, eftersom man visste om att en ny lag var på gång. På samma sätt har man gjort i Olofström. I Sölvesborg tillsätts inga nya tjänster utan man utökar istället dom tjänster som redan finns. Skolsköterskorna där kommer ha semestertjänst i stället för att som nu, vara lediga när barnen är lediga. I Karlshamn är det här inget nytt. Sen några har man varit försökskommun när det gäller att ha sexåringar med i skolhälsovården. I Karlskrona satsar man alltså extra i dom områden där det bor många sexåringar. Där ska dom skolsköterskor som inte arbetar heltid att få 4 timmar mer per vecka än idag för att hinna med alla barn.