Akademiska anställer personal trots sparkrav

Trots att Akademiska sjukhuset i Uppsala måste minska sin personal i år för att klara sina sparkrav, så har sjukhuset i stället ökat personalen med motsvarande 86 heltidstjänster. Landstingsrådet Pia Wårdsäter (s), är bekymrad över utvecklingen på sjukhuset.
- Det är allvarligt eftersom man samtidigt ska minska kostnaderna. Landstingsdirektören har nu fått i uppdrag att utreda vilka effekter detta kommer att få, säger hon. Akademiska sjukhuset har krav på sig från landstingsledningen att spara in 50 miljoner kronor per år i tre års tid för att få ner underskottet till noll. Men hittills i år, det första av de tre åren, så ser det inte så bra ut. Redan i april rapporterade Upplandsnytt om att prognosen pekar på att sjukhuset överstiger budgeten med 60 miljoner i år. Nu kan Upplandsnytt berätta att personalutvecklingen på Akademiska går tvärs emot vad som är avsikten. Sjukhuset behöver, för att klara sina sparkrav, få ner personalkostnaderna, alltså minska personalen. Men hittills i år så har personalstyrkan ÖKAT. Under månaderna januari till och med april så ökade personalen med motsvarande 86 heltidstjänster, och biträdande sjukhusdirektören Leif Lyttkens säger att det går helt emot vad sjukhuset strävar efter. - Det går inte ihop. Vi måste minska personalen, säger han. Leif Lyttkens säger att en del av förklaringen till personalökningen är att den vårdavdelning som öppnats på den nya akuten krävt 35 nya tjänster. Men eftersom det ju handlar om en medveten och planerad satsning som gjorts, så är ju frågan om inte sjukhusledningen då i god tid borde ha minskat personalen på annat håll inom sjukhuset för att klara ambitionerna om en minskad personalstyrka. - Det borde det självklart ha gjort. Men även om det hela tiden sker en dialog mellan sjukhusledningen och centrumcheferna där ledningen tydligt poängterar vikten av att kostnaderna måste minskas. Det är dock centrumcheferna som måste ta det formella beslutet om neddragningar, säger han. Kontakta reportern: Mårten Nilsson