Felaktigt register ger dubbel kyrkoskatt

Över 4 000 personer i Sverige kommer i år att tvingas betala tiotusentals kronor för mycket i kyrkoavgift. Anledningen är att de står som medlemmar både i den svenska lutheranska och i den katolska kyrkan. Det visar en samkörning som Riksskatteverket gjort.
Trots att Riksskatteverket inser att medlemsregistren som kyrkorna skickat in är felaktiga, så har man på grund av sekretessen inte rätt att kontakta de som betalar dubbelt. – Någonstans är de som får två avgifter debiterade för två olika kyrkor och det kan inte vara riktigt rätt. Vi kan inte göra något åt det, vi kan inte avslöja vilka de är utan de måste själva reagera, säger Mats Sjöstrand, generaldirektör för Riksskatteverket. Ledsna och arga Riksskatteverket har ledsnat på arga och ledsna samtal från personer som först via skattsedeln fått reda på att de är registrerade som medlemmar i Romersk-katolska kyrkan. Rensat bort År 2001 uppgav katolska kyrkan att man hade drygt 60 000 medlemmar, men sedan dess har man efter alla klagomål fått rensa bort över tio procent. Hittills har sammanlagt 11 270 personer tagits bort från listorna, eftersom de inte vill eller anser sig tillhöra katolska kyrkan. Fler fel än man trott Nu misstänker Riksskatteverket att felen kan vara många fler. Häromveckan samkördes registren och nu står det klart att över 4 000 personer är dubbelregistrerade, både i den svenska och den katolska kyrkan. Det innebär att medlemmarna betalar tiotusentals kronor för mycket i kyrkavgift. Verket säger ifrån Nu säger Riksskatteverket ifrån. Om inte katolska kyrkan skärper kontroller kan de bli utan rätt att ta in avgifter via verket. – Då överväger jag att gå till regeringen för att säga att Romersk-katolska kyrkan inte i fortsättningen bör ha hjälp att bära upp sin avgifter. Det är inte juste att på så dåligt underlag bära upp avgifter. Det är inte vi till för, säger Mats Sjöstrand. Dela ansvaret Sam Björk, informationsansvarig för katolska biskopsämbetet i Sverige, håller bara delvis med om kritiken mot medlemsregistret. – Jag tycker att när det gäller antalet dubbelregistreringar är det lite orättvist. Jag tycker där får vi dela ansvaret med Svenska kyrkan. – Men som sagt- visst vi tar till oss kritiken och ser allvarligt på den. Det vill jag understryka så vi ska verkligen lägga manken till nu för att förbättra oss, säger Sam Björk, informationsansvarig för katolska biskopsämbetet i Sverige. Sammanlagt har åtta samfund i Sverige rätt att via Riksskatteverket ta in kyrkoavgift. En procent av medlemmarnas kommunala inkomstskatt går till samfunden, men i katolska kyrkans register har felen varit uppseendeväckande många.
Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se Ekot efterfrågar personer som drabbats av den dubbla kyrkoskatten