Teatern i Eskilstuna byggs om

Eskilstuna Teater ska byggas om. En utredning visar att teatern är i stort behov av renovering.
Enligt ett förslag till kultur och fritidsnämnden ska det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter göra en förstudie för en ombyggnad av delar av Teatern. Vad en ombyggnad kommer att kosta i investeringar är oklart. Förvaltningensledningen vill öka det ekonomiska utrymmet med 1,5 miljon för att utveckla teaterlivet i Eskilstuna.