Colombia förlorar miltärt USA-stöd

Colombia är ett av de sju länder, till vilka USA inställt utbetalningarna av militärt stöd som bestraffning för att de inte garanterar amerikanska medborgare immunitet inför den internationella brottmålsdomstolen ICC. Ett överraskande beslut som inte bara orskat förvåning, utan även en hel del ilska.
Colombia är, efter Israel och Egypten, den tredje största mottagaren av amerikanskt militärt bistånd. Och det är inte särskilt förvånande. Den välutvecklade narkotikaindustrin i Colombia förser inte bara den amerikanska marknaden med kokain och heroin, utan finansierar också ett krig i Colombia. Som kanske redan skulle ha spillt över gränserna och orsakat politisk oro i stora delar av den amerikanska bakgården, om det inte vore för pengarna från Washington. Att nu dra in de pengarna är att ta stora risker. Visserligen berör beslutet bara 40 miljoner av de 800 miljoner kronor som USA ger som militärt bistånd till Colombia i år. Narkotikabekämpning påverkas ej Och de hundratals miljoner som går till kampen mot narkotikaindustrin inom ramarna för den så kallade Plan Colombia, och som också rymmer en stor dos militär hjälp, påverkas över huvud taget inte. Men även om USA:s bestraffning kan tyckas mer symbolisk än reell så är frågan öppen vad som ska ske med det militära biståndet till nästa budgetår som inleds den första oktober. Och i Colombia är oron stor. Finns redan avtal Men samtidigt upplever man där USA:s krav på ett speciellt bilateralt avtal för att garantera immunitet för amerikanska medborgare som totalt onödigt. Det finns nämligen redan ett sådant avtal som rymmer alla de garantier USA vill ha, men som skrevs innan den Internationella brottmålsdomstolen ens var påtänkt. Och att Washington nu kräver ett nytt avtal, som villkor för fortsatt militärt stöd upplevs som irriterande och förmyndaraktigt, långt ifrån det kompanjonskap president George Bush brukar tala om när hans colombianske kollega Alvaro Uribe kommer på besök i Vita huset.
Lars Palmgren,Santiago